Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:58
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 158,00 2 009,00
-6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -134,00 -284,00
---
Zysk (strata) brutto -289,00 -487,00
---
Zysk (strata) netto -289,00 -487,00
---
Amortyzacja 197,00 195,00
-1,0%
Aktywa 4 813,00 4 426,00
-8,0%
Kapitał własny -11 559,00 -12 046,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,43 -0,45
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---