Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:56
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 009,00 3 708,00
84,6%
3 152,00
-15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -284,00 861,00
---
391,00
-54,6%
Zysk (strata) brutto -487,00 643,00
---
353,00
-45,1%
Zysk (strata) netto -487,00 643,00
---
353,00
-45,1%
Amortyzacja 195,00 191,00
-2,1%
155,00
-18,8%
Aktywa 4 426,00 4 997,00
12,9%
4 745,00
-5,0%
Kapitał własny -12 046,00 -11 405,00
---
-11 573,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,45 -0,42
---
-0,43
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
0,01
-45,8%