Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 15:15
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 569,00 2 158,00
-16,0%
2 009,00
-6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 424,00 -134,00
---
-284,00
---
Zysk (strata) brutto 97,00 -289,00
---
-487,00
---
Zysk (strata) netto 97,00 -289,00
---
-487,00
---
Amortyzacja 196,00 197,00
0,5%
195,00
-1,0%
Aktywa 4 915,00 4 813,00
-2,1%
4 426,00
-8,0%
Kapitał własny -11 271,00 -11 559,00
---
-12 046,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,42 -0,43
---
-0,45
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,02
---