Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 17:31
kontakt
MMCPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 315,00 1 133,00
259,7%
790,00
-30,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -938,00 -270,00
---
-586,00
---
Zysk (strata) brutto -943,00 -273,00
---
-587,00
---
Zysk (strata) netto -945,00 -274,00
---
-587,00
---
Amortyzacja 41,00 46,00
12,2%
46,00
0,0%
Aktywa 3 085,00 3 432,00
11,2%
2 943,00
-14,2%
Kapitał własny 1 310,00 1 036,00
-20,9%
449,00
-56,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 0,96
-20,9%
0,42
-56,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,88 -0,26
---
-0,55
---