Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:41
kontakt
ZAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 242,00 1 242,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 502,00 537,00
7,0%
Zysk (strata) brutto 674,00 510,00
-24,3%
Zysk (strata) netto -486,00 58,00
---
Amortyzacja 45,00 41,00
-8,9%
Aktywa 103 887,00 103 916,00
0,0%
Kapitał własny 93 570,00 93 628,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,88
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---