Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:08
kontakt
ZAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 242,00 1 214,00
-2,3%
1 246,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 537,00 -1 323,00
---
240,00
---
Zysk (strata) brutto 510,00 -1 386,00
---
167,00
---
Zysk (strata) netto 58,00 1 399,00
2 312,1%
263,00
-81,2%
Amortyzacja 41,00 41,00
0,0%
42,00
2,4%
Aktywa 103 916,00 109 823,00
5,7%
109 918,00
0,1%
Kapitał własny 93 628,00 95 029,00
1,5%
95 292,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,90
1,5%
0,90
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
1 200,0%
0,00
-84,6%