Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 21:12
kontakt
VOXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 061,00 48 611,00
7,9%
45 735,00
-5,9%
49 274,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 985,00 13 677,00
24,5%
9 874,00
-27,8%
11 925,00
20,8%
Zysk (strata) brutto 10 788,00 11 269,00
4,5%
8 002,00
-29,0%
19 209,00
140,1%
Zysk (strata) netto 8 863,00 9 226,00
4,1%
6 342,00
-31,3%
17 273,00
172,4%
Amortyzacja 6 085,00 6 084,00
-0,0%
6 555,00
7,7%
6 490,00
-1,0%
Aktywa 334 630,00 345 886,00
3,4%
346 275,00
0,1%
357 500,00
3,2%
Kapitał własny 140 756,00 149 981,00
6,6%
156 324,00
4,2%
142 089,00
-9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,40 14,28
6,6%
14,88
4,2%
13,53
-9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,88
4,0%
0,60
-31,2%
1,64
172,4%