Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 17:14
kontakt
VOXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 678,00 36 447,00
5,1%
37 007,00
1,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 236,00 5 470,00
-12,3%
6 277,00
14,8%
Zysk (strata) brutto 5 007,00 4 390,00
-12,3%
6 195,00
41,1%
Zysk (strata) netto 4 012,00 3 669,00
-8,5%
5 038,00
37,3%
Amortyzacja 6 023,00 6 152,00
2,1%
5 955,00
-3,2%
Aktywa 315 714,00 312 088,00
-1,1%
310 314,00
-0,6%
Kapitał własny 132 383,00 136 051,00
2,8%
141 089,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,60 12,95
2,8%
13,43
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,35
-8,6%
0,48
37,5%