Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 06:26
kontakt
VOXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 377,00 34 678,00
42,3%
36 447,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -273,00 6 236,00
---
5 470,00
-12,3%
Zysk (strata) brutto -1 611,00 5 007,00
---
4 390,00
-12,3%
Zysk (strata) netto -1 371,00 4 012,00
---
3 669,00
-8,5%
Amortyzacja 5 969,00 6 023,00
0,9%
6 152,00
2,1%
Aktywa 310 644,00 315 714,00
1,6%
312 088,00
-1,1%
Kapitał własny 137 928,00 132 383,00
-4,0%
136 051,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,13 12,60
-4,0%
12,95
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,38
---
0,35
-8,6%