Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:54
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -199,00 337,00
---
-227,00
---
Zysk (strata) brutto -193,00 -10 355,00
---
-2 201,00
---
Zysk (strata) netto 776,00 -8 765,00
---
-1 793,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 805,00 48 734,00
616,1%
46 913,00
-3,7%
Kapitał własny 5 921,00 43 418,00
633,3%
41 624,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78 1,24
60,0%
1,19
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,25
---
-0,05
---