Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.20, godz. 11:52
kontakt
SURFLAND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 069,00 352,00
-67,1%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23,00 -63,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 -94,00
---
-170,00
---
Zysk (strata) netto -42,00 -94,00
---
-184,00
---
Amortyzacja 18,00 12,00
-33,3%
0,00
---
Aktywa 1 144,00 754,00
-34,1%
628,00
-16,7%
Kapitał własny 249,00 155,00
-37,8%
-30,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-48,3%
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,04
---