Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 18:33
kontakt
ALLEGRO
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 592 306,00 3 997 811,00
54,2%
5 352 870,00
33,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 886 087,00 1 123 043,00
26,7%
1 472 945,00
31,2%
Zysk (strata) brutto 513 049,00 616 707,00
20,2%
1 358 121,00
120,2%
Zysk (strata) netto 391 392,00 419 160,00
7,1%
1 089 618,00
160,0%
Amortyzacja 439 303,00 463 789,00
5,6%
520 795,00
12,3%
Aktywa 14 278 013,00 15 147 880,00
6,1%
16 869 877,00
11,4%
Kapitał własny 6 670 220,00 8 089 596,00
21,3%
9 454 065,00
16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,67 7,91
18,5%
9,24
16,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,41
4,9%
1,06
159,8%