Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 23:34
kontakt
ALLEGRO
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 392 599,00 2 210 056,00
58,7%
2 319 460,00
5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 281 270,00 209 023,00
-25,7%
-2 044 868,00
---
Zysk (strata) brutto 225 881,00 27 915,00
-87,6%
-2 155 386,00
---
Zysk (strata) netto 166 950,00 -63 499,00
---
-2 199 810,00
---
Amortyzacja 151 248,00 239 914,00
58,6%
2 535 865,00
957,0%
Aktywa 18 787 581,00 21 283 783,00
13,3%
19 415 700,00
-8,8%
Kapitał własny 9 729 554,00 10 942 746,00
12,5%
8 866 554,00
-19,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,51 10,35
8,9%
8,39
-19,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,06
---
-2,08
---