Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 06:51
kontakt
RESBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 748,00
Kapitał własny 2 304,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00