Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:27
kontakt
RESBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 592,00
Kapitał własny 1 977,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00