Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:46
kontakt
TOYA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 112 603,00 101 670,00
-9,7%
110 272,00
8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 550,00 17 401,00
11,9%
16 744,00
-3,8%
Zysk (strata) brutto 15 099,00 17 154,00
13,6%
16 435,00
-4,2%
Zysk (strata) netto 12 171,00 13 840,00
13,7%
13 269,00
-4,1%
Amortyzacja 1 267,00 1 512,00
19,3%
1 878,00
24,2%
Aktywa 319 177,00 321 081,00
0,6%
338 795,00
5,5%
Kapitał własny 221 383,00 235 223,00
6,3%
188 458,00
-19,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,95 3,14
6,3%
2,51
-19,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,18
13,6%
0,18
-3,8%