Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:29
kontakt
DANKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 796,00 954,00
19,8%
761,00
-20,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 110,00 197,00
79,1%
64,00
-67,5%
Zysk (strata) brutto 114,00 198,00
73,7%
131,00
-33,8%
Zysk (strata) netto 112,00 169,00
50,9%
134,00
-20,7%
Amortyzacja 39,00 47,00
20,5%
39,00
-17,0%
Aktywa 20 174,00 20 445,00
1,3%
20 523,00
0,4%
Kapitał własny 19 370,00 19 540,00
0,9%
19 674,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,24 1,25
0,9%
1,26
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
57,1%
0,01
-18,2%