Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:28
kontakt
BIOMEDLUB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 283,00 8 330,00
-10,3%
12 129,00
45,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00 624,00
---
3 063,00
390,9%
Zysk (strata) brutto -443,00 281,00
---
2 834,00
908,5%
Zysk (strata) netto -426,00 94,00
---
3 626,00
3 757,4%
Amortyzacja 1 455,00 1 464,00
0,6%
1 425,00
-2,7%
Aktywa 81 501,00 80 838,00
-0,8%
85 861,00
6,2%
Kapitał własny 33 586,00 33 680,00
0,3%
37 306,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,54
0,4%
0,60
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,06
2 800,0%