Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:17
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 756,00 14 072,00
2,3%
10 067,00
-28,5%
10 436,00
3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 236,00 1 004,00
-18,8%
643,00
-36,0%
20,00
-96,9%
Zysk (strata) brutto 974,00 628,00
-35,5%
494,00
-21,3%
2,00
-99,6%
Zysk (strata) netto 789,00 237,00
-70,0%
316,00
33,3%
32,00
-89,9%
Amortyzacja 0,00 1 167,00
---
1 110,00
-4,9%
1 106,00
-0,4%
Aktywa 86 202,00 85 088,00
-1,3%
82 323,00
-3,2%
83 221,00
1,1%
Kapitał własny 54 768,00 54 514,00
-0,5%
54 830,00
0,6%
54 862,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,30 22,19
-0,5%
22,32
0,6%
22,34
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,10
-70,1%
0,13
34,4%
0,01
-89,9%