Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 13:20
kontakt
KLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 337,00 4 118,00
-22,8%
4 294,00
4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 243,00 126,00
-48,1%
595,00
372,2%
Zysk (strata) brutto 51,00 -155,00
---
350,00
---
Zysk (strata) netto 51,00 -155,00
---
350,00
---
Amortyzacja 284,00 284,00
0,0%
284,00
0,0%
Aktywa 45 932,00 45 801,00
-0,3%
43 420,00
-5,2%
Kapitał własny 23 998,00 23 844,00
-0,6%
24 194,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,02
-0,6%
1,03
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,02
---