Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:07
kontakt
KLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 294,00 4 692,00
9,3%
5 912,00
26,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 595,00 674,00
13,3%
575,00
-14,7%
Zysk (strata) brutto 350,00 -63,00
---
313,00
---
Zysk (strata) netto 350,00 -12,00
---
297,00
---
Amortyzacja 284,00 288,00
1,4%
296,00
2,8%
Aktywa 43 420,00 42 830,00
-1,4%
44 338,00
3,5%
Kapitał własny 24 194,00 23 369,00
-3,4%
24 461,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,00
-3,5%
1,04
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
0,01
---