Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:30
kontakt
SEVENET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 854,00 16 968,00
7,0%
39 809,00
134,6%
29 961,00
-24,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 292,00 85,00
-70,9%
2 199,00
2 487,1%
1 677,00
-23,7%
Zysk (strata) brutto 623,00 542,00
-13,0%
2 176,00
301,5%
2 148,00
-1,3%
Zysk (strata) netto 593,00 562,00
-5,2%
1 753,00
211,9%
1 688,00
-3,7%
Amortyzacja 0,00 235,00
---
219,00
-6,8%
216,00
-1,4%
Aktywa 59 252,00 68 609,00
15,8%
101 916,00
48,5%
91 321,00
-10,4%
Kapitał własny 14 222,00 14 980,00
5,3%
16 733,00
11,7%
18 421,00
10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,80
5,3%
2,01
11,7%
2,22
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
-4,2%
0,21
210,3%
0,20
-3,8%