Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:19
kontakt
SYNEKTIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 265,00 22 295,00
29,1%
28 795,00
29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 298,00 2 725,00
814,4%
3 618,00
32,8%
Zysk (strata) brutto 440,00 2 537,00
476,6%
3 920,00
54,5%
Zysk (strata) netto 338,00 2 149,00
535,8%
3 136,00
45,9%
Amortyzacja 1 142,00 1 240,00
8,6%
1 304,00
5,2%
Aktywa 83 049,00 103 181,00
24,2%
103 569,00
0,4%
Kapitał własny 54 558,00 56 709,00
3,9%
59 845,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,40 6,65
3,9%
7,02
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,25
530,0%
0,37
46,0%