Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:58
kontakt
SYNEKTIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 646,00 17 265,00
-41,8%
22 295,00
29,1%
28 795,00
29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 955,00 298,00
-84,8%
2 725,00
814,4%
3 618,00
32,8%
Zysk (strata) brutto 1 902,00 440,00
-76,9%
2 537,00
476,6%
3 920,00
54,5%
Zysk (strata) netto 1 478,00 338,00
-77,1%
2 149,00
535,8%
3 136,00
45,9%
Amortyzacja 1 109,00 1 142,00
3,0%
1 240,00
8,6%
1 304,00
5,2%
Aktywa 102 453,00 83 049,00
-18,9%
103 181,00
24,2%
103 569,00
0,4%
Kapitał własny 54 220,00 54 558,00
0,6%
56 709,00
3,9%
59 845,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,36 6,40
0,6%
6,65
3,9%
7,02
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,04
-76,9%
0,25
530,0%
0,37
46,0%