Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 08:57
kontakt
COALENERG
Roczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 693,00 850,00
-77,0%
2 291,00
169,5%
2 291,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 855,00 -2 502,00
---
-62,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto 30 123,00 48 397,00
60,7%
-192,00
---
-192,00
---
Zysk (strata) netto 31 065,00 47 746,00
53,7%
-696,00
---
-696,00
---
Amortyzacja 2 831,00 1 607,00
-43,2%
831,00
-48,3%
831,00
0,0%
Aktywa 124 213,00 18 528,00
-85,1%
18 887,00
1,9%
18 887,00
0,0%
Kapitał własny -40 150,00 3 729,00
---
2 594,00
-30,4%
2 594,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,89 0,08
---
0,06
-30,1%
0,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 1,06
53,8%
-0,02
---
-0,02
---