Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 08:36
kontakt
COALENERG
Półroczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 272,00 1 018,00
274,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 816,00 24,00
---
Zysk (strata) brutto 44 343,00 4,00
-100,0%
Zysk (strata) netto 44 375,00 -439,00
---
Amortyzacja 1 139,00 436,00
-61,7%
Aktywa 126 725,00 18 644,00
-85,3%
Kapitał własny 6 848,00 3 260,00
-52,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,07
-52,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,99 -0,01
---