Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:58
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00 89,00
-2,2%
612,00
587,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 -24,00
---
106,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 -24,00
---
115,00
---
Zysk (strata) netto -16,00 -24,00
---
115,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
10,00
---
Aktywa 1 125,00 1 249,00
11,0%
1 378,00
10,3%
Kapitał własny 508,00 483,00
-4,9%
599,00
24,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-4,3%
0,03
22,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---