Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.22, godz. 04:51
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
40,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 -12,00
---
-86,00
---
94,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 -12,00
---
-86,00
---
94,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 -12,00
---
-86,00
---
94,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
78,00
---
17,00
-78,2%
Aktywa 1 187,00 1 187,00
0,0%
1 022,00
-13,9%
1 058,00
3,5%
Kapitał własny 97,00 97,00
0,0%
-68,00
---
25,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
-0,01
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---
0,01
---