Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 22:35
kontakt
SHOCKWORK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 73,00 271,00
271,2%
208,00
-23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 84,00 69,00
-17,9%
5,00
-92,8%
Zysk (strata) brutto 84,00 67,00
-20,2%
3,00
-95,5%
Zysk (strata) netto 84,00 67,00
-20,2%
3,00
-95,5%
Amortyzacja 0,00 56,00
---
24,00
-57,1%
Aktywa 196,00 547,00
179,1%
650,00
18,8%
Kapitał własny 139,00 0,00
---
9,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-20,0%
0,00
-91,7%