Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 05:22
kontakt
SHOCKWORK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55,00 93,00
69,1%
73,00
-21,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31,00 30,00
-3,2%
84,00
180,0%
94,00
11,9%
Zysk (strata) brutto 270,00 30,00
-88,9%
84,00
180,0%
92,00
9,5%
Zysk (strata) netto 270,00 30,00
-88,9%
84,00
180,0%
92,00
9,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 67,00 90,00
34,3%
196,00
117,8%
540,00
175,5%
Kapitał własny 25,00 55,00
120,0%
139,00
152,7%
231,00
66,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
100,0%
0,02
150,0%
0,04
68,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-89,8%
0,02
200,0%
0,02
13,3%