Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:54
kontakt
STARWARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 316,00 316,00
0,0%
382,00
20,9%
380,00
-0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -268,00 -268,00
---
-275,00
---
-298,00
---
Zysk (strata) brutto -264,00 -264,00
---
-276,00
---
-296,00
---
Zysk (strata) netto -264,00 -264,00
---
-276,00
---
-263,00
---
Amortyzacja 11,00 11,00
0,0%
4,00
-63,6%
4,00
0,0%
Aktywa 7 624,00 7 624,00
0,0%
7 296,00
-4,3%
7 050,00
-3,4%
Kapitał własny 7 105,00 7 105,00
0,0%
6 830,00
-3,9%
6 566,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84 3,84
0,0%
3,70
-3,9%
3,55
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,14
---
-0,15
---
-0,14
---