Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 12:56
kontakt
PYRAMID
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 439,00 1 103,00
151,3%
1 205,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,00 41,00
1 266,7%
-368,00
---
Zysk (strata) brutto 2,00 41,00
1 950,0%
-368,00
---
Zysk (strata) netto -15,00 41,00
---
-368,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
18,00
---
Aktywa 1 019,00 4 488,00
340,4%
4 654,00
3,7%
Kapitał własny 620,00 3 899,00
528,9%
3 279,00
-15,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 3,17
477,9%
2,66
-15,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,03
---
-0,30
---