Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 22:26
kontakt
PYRAMID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 378,00 653,00
72,8%
648,00
-0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -363,00 -4,00
---
-137,00
---
Zysk (strata) brutto -365,00 -3,00
---
-134,00
---
Zysk (strata) netto -390,00 33,00
---
-134,00
---
Amortyzacja 0,00 16,00
---
9,00
-43,8%
Aktywa 4 285,00 4 540,00
6,0%
4 640,00
2,2%
Kapitał własny 3 615,00 3 648,00
0,9%
3 513,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,94 2,96
0,9%
2,85
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 0,03
---
-0,11
---