Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:13
kontakt
OXYGEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11,00 13,00
18,2%
13,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -128,00 -167,00
---
-87,00
---
Zysk (strata) brutto -102,00 -128,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) netto -102,00 -132,00
---
-42,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 113,00 15 819,00
-25,1%
21 938,00
38,7%
Kapitał własny 21 018,00 15 475,00
-26,4%
21 550,00
39,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,29
-26,3%
0,37
24,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---