Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 17:08
kontakt
OVIDWORKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 215,00 252,00
17,2%
113,00
-55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -608,00 -231,00
---
-798,00
---
Zysk (strata) brutto -612,00 -244,00
---
-799,00
---
Zysk (strata) netto -612,00 -244,00
---
-799,00
---
Amortyzacja 91,00 270,00
196,7%
273,00
1,1%
Aktywa 2 638,00 2 630,00
-0,3%
3 858,00
46,7%
Kapitał własny 967,00 751,00
-22,3%
2 143,00
185,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-24,3%
0,22
183,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,02
---
-0,08
---