Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:35
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 486,00 2 940,00
-54,7%
1 785,00
-39,3%
2 553,00
43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 723,00 -94,00
---
-1 280,00
---
-203,00
---
Zysk (strata) brutto 2 286,00 75,00
-96,7%
28,00
-62,7%
-18,00
---
Zysk (strata) netto 2 232,00 75,00
-96,6%
-26,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
220,00
---
219 865,00
99 838,6%
Aktywa 89 403,00 92 636,00
3,6%
94 611,00
2,1%
93 923,00
-0,7%
Kapitał własny 41 284,00 41 007,00
-0,7%
41 318,00
0,8%
41 245,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,55 2,16
-39,0%
1,80
-17,0%
1,79
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,00
-97,9%
-0,00
---
-0,00
---