Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:23
kontakt
GAMFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 790,00 1 169,00
48,0%
855,00
-26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 121,00
---
-185,00
---
Zysk (strata) brutto -99,00 2 449,00
---
193,00
-92,1%
Zysk (strata) netto -112,00 1 986,00
---
121,00
-93,9%
Amortyzacja 1,00 0,00
---
1,00
---
Aktywa 31 826,00 33 429,00
5,0%
29 107,00
-12,9%
Kapitał własny 29 297,00 27 973,00
-4,5%
28 335,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,23 5,00
-4,5%
5,06
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,36
---
0,02
-93,8%