Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 09:53
kontakt
EUROHIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 -8,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) brutto -18,00 -8,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto -18,00 -8,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 27,00 8,00
-70,4%
9,00
12,5%
Kapitał własny -48,00 -55,00
---
-73,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---