Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:12
kontakt
TLTENNIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36,00 19,00
-47,2%
26,00
36,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -437,00 -280,00
---
-388,00
---
Zysk (strata) brutto -445,00 -294,00
---
-399,00
---
Zysk (strata) netto -445,00 -294,00
---
-399,00
---
Amortyzacja 0,00 166,00
---
180,00
8,4%
Aktywa 1 608,00 1 501,00
-6,7%
1 525,00
1,6%
Kapitał własny 1 105,00 815,00
-26,2%
1 418,00
74,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,04
-26,2%
0,06
44,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---