Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:14
kontakt
PUNKPIRAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13,00 15,00
15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -298,00 262,00
---
Zysk (strata) brutto -13,00 466,00
---
Zysk (strata) netto -33,00 466,00
---
Amortyzacja 2,00 8,00
300,0%
Aktywa 6 251,00 6 292,00
0,7%
Kapitał własny 2 514,00 2 980,00
18,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,13
1 109,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---