Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 11:54
kontakt
PUNKPIRAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15,00 233,00
1 453,3%
317,00
36,1%
234,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 262,00 1 005,00
283,6%
150,00
-85,1%
89,00
-40,7%
Zysk (strata) brutto 466,00 2 014,00
332,2%
295,00
-85,4%
115,00
-61,0%
Zysk (strata) netto 466,00 1 948,00
318,0%
289,00
-85,2%
-152,00
---
Amortyzacja 8,00 -6,00
---
2,00
---
1,00
-50,0%
Aktywa 6 292,00 6 236,00
-0,9%
6 455,00
3,5%
6 605,00
2,3%
Kapitał własny 2 980,00 4 928,00
65,4%
5 217,00
5,9%
5 065,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,22
65,4%
0,23
5,9%
0,23
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,09
314,3%
0,01
-85,1%
-0,01
---