Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:28
kontakt
PUNKPIRAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23,00 13,00
-43,5%
15,00
15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -209,00 -298,00
---
262,00
---
Zysk (strata) brutto -154,00 -13,00
---
466,00
---
Zysk (strata) netto -169,00 -33,00
---
466,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
8,00
300,0%
Aktywa 5 367,00 6 251,00
16,5%
6 292,00
0,7%
Kapitał własny 2 547,00 2 514,00
-1,3%
2 980,00
18,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,13
1 109,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,02
---