Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 06:45
kontakt
EMTASIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -163,00 -157,00
---
-202,00
---
Zysk (strata) brutto -256,00 -164,00
---
542,00
---
Zysk (strata) netto -256,00 -164,00
---
542,00
---
Amortyzacja 1,00 2,00
100,0%
2,00
0,0%
Aktywa 6 389,00 6 222,00
-2,6%
6 799,00
9,3%
Kapitał własny 6 078,00 5 913,00
-2,7%
6 456,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,98
-2,7%
1,08
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---
0,09
---