Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:20
kontakt
EMTASIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
2,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -157,00 -202,00
---
-190,00
---
Zysk (strata) brutto -164,00 542,00
---
262,00
-51,7%
Zysk (strata) netto -164,00 542,00
---
262,00
-51,7%
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 6 222,00 3 756,00
-39,6%
6 927,00
84,4%
Kapitał własny 5 913,00 3 308,00
-44,1%
6 556,00
98,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,55
-44,1%
1,09
98,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,09
---
0,04
-51,1%