Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:16
kontakt
POLARISIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 91,00
---
3 942,00
4 231,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -116,00 89,00
---
123,00
38,2%
Zysk (strata) brutto -117,00 87,00
---
125,00
43,7%
Zysk (strata) netto -117,00 87,00
---
122,00
40,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 219,00 55 254,00
0,1%
55 360,00
0,2%
Kapitał własny 55 145,00 55 232,00
0,2%
55 355,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,95
0,1%
0,95
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
100,0%