Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:57
kontakt
SIMFABRIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 612,00 4 631,00
187,3%
2 191,00
-52,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 822,00 2 295,00
179,2%
1 286,00
-44,0%
Zysk (strata) brutto 837,00 2 405,00
187,3%
1 314,00
-45,4%
Zysk (strata) netto 682,00 2 422,00
255,1%
1 203,00
-50,3%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 4 373,00 8 391,00
91,9%
7 963,00
-5,1%
Kapitał własny 3 173,00 5 595,00
76,3%
6 798,00
21,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,90
76,2%
1,09
21,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,39
255,0%
0,19
-50,4%