Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 09:22
kontakt
SIMFABRIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 278,00 1 884,00
47,4%
1 612,00
-14,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 208,00 223,00
7,2%
822,00
268,6%
Zysk (strata) brutto 206,00 174,00
-15,5%
837,00
381,0%
Zysk (strata) netto 184,00 142,00
-22,8%
682,00
380,3%
Amortyzacja 0,00 1,00
---
1,00
0,0%
Aktywa 3 533,00 3 454,00
-2,2%
4 373,00
26,6%
Kapitał własny 2 444,00 2 491,00
1,9%
3 173,00
27,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,40
2,0%
0,51
27,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-20,7%
0,11
373,9%