Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 16:53
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 075,00 1 026,00
-4,6%
927,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 411,00 -5,00
---
225,00
---
Zysk (strata) brutto 330,00 -30,00
---
241,00
---
Zysk (strata) netto 157,00 42,00
-73,2%
187,00
345,2%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 4 157,00 3 904,00
-6,1%
4 729,00
21,1%
Kapitał własny 3 538,00 3 581,00
1,2%
3 768,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,90
1,1%
0,94
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-71,8%
0,05
327,3%