Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:45
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -479,00 -852,00
---
-1 056,00
---
Zysk (strata) brutto 837,00 -753,00
---
-673,00
---
Zysk (strata) netto 837,00 -753,00
---
-673,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 69 912,00 69 743,00
-0,2%
72 653,00
4,2%
Kapitał własny 57 933,00 57 181,00
-1,3%
56 507,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,79
-1,4%
0,78
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,01
---