Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 06:57
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -238,00 -479,00
---
-852,00
---
Zysk (strata) brutto -241,00 837,00
---
-753,00
---
Zysk (strata) netto -241,00 837,00
---
-753,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 63 937,00 69 912,00
9,3%
69 743,00
-0,2%
Kapitał własny 57 383,00 57 933,00
1,0%
57 181,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
1,0%
0,79
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,01
---