Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 18:26
kontakt
SPYROSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 310,00 19 169,00
4,7%
22 504,00
17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 075,00 2 133,00
-30,6%
2 986,00
40,0%
Zysk (strata) brutto 3 029,00 2 055,00
-32,2%
2 722,00
32,5%
Zysk (strata) netto 2 470,00 1 662,00
-32,7%
2 174,00
30,8%
Amortyzacja 268,00 284,00
6,0%
293,00
3,2%
Aktywa 20 321,00 23 002,00
13,2%
26 209,00
13,9%
Kapitał własny 9 492,00 11 155,00
17,5%
13 330,00
19,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,05 10,64
17,5%
12,71
19,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,36 1,58
-32,7%
2,07
30,8%