Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:05
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 359,00 426,00
18,7%
261,00
-38,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -244,00 -19,00
---
-1 456,00
---
Zysk (strata) brutto 6,00 -27,00
---
293,00
---
Zysk (strata) netto 6,00 -27,00
---
-9,00
---
Amortyzacja 1,00 4,00
300,0%
1,00
-75,0%
Aktywa 3 675,00 4 033,00
9,7%
6 139,00
52,2%
Kapitał własny 2 032,00 2 813,00
38,4%
4 791,00
70,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
26,7%
0,03
68,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---