Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:01
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 426,00 261,00
-38,7%
375,00
43,7%
292,00
-22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 -1 456,00
---
-70,00
---
-258,00
---
Zysk (strata) brutto -27,00 293,00
---
12,00
-95,9%
-277,00
---
Zysk (strata) netto -27,00 -9,00
---
12,00
---
-277,00
---
Amortyzacja 4,00 1,00
-75,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 4 033,00 6 139,00
52,2%
5 953,00
-3,0%
7 398,00
24,3%
Kapitał własny 2 813,00 4 791,00
70,3%
4 802,00
0,2%
6 579,00
37,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
68,4%
0,03
0,0%
0,04
21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---