Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:33
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 359,00
82,2%
426,00
18,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 74,00 -244,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) brutto 66,00 6,00
-90,9%
-27,00
---
Zysk (strata) netto 66,00 6,00
-90,9%
-27,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
4,00
300,0%
Aktywa 4 609,00 3 675,00
-20,3%
4 033,00
9,7%
Kapitał własny 2 726,00 2 032,00
-25,5%
2 813,00
38,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-25,0%
0,02
26,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---