Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 21:08
kontakt
WODKAN
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 867,00 35 727,00
5,5%
37 096,00
3,8%
44 343,00
19,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 656,00 2 621,00
299,5%
2 884,00
10,0%
1 420,00
-50,8%
Zysk (strata) brutto 787,00 2 815,00
257,7%
2 989,00
6,2%
1 320,00
-55,8%
Zysk (strata) netto 465,00 2 239,00
381,5%
2 308,00
3,1%
865,00
-62,5%
Amortyzacja 9 010,00 7 817,00
-13,2%
8 265,00
5,7%
8 686,00
5,1%
Aktywa 251 549,00 209 509,00
-16,7%
213 775,00
2,0%
234 903,00
9,9%
Kapitał własny 215 236,00 174 931,00
-18,7%
174 130,00
-0,5%
172 691,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,05 34,18
-18,7%
34,02
-0,5%
33,74
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,44
380,2%
0,45
3,2%
0,17
-62,5%