Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:10
kontakt
WODKAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 455,00 9 663,00
-7,6%
15 026,00
55,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 610,00 484,00
-20,7%
515,00
6,4%
Zysk (strata) brutto 604,00 455,00
-24,7%
485,00
6,6%
Zysk (strata) netto 555,00 406,00
-26,8%
177,00
-56,4%
Amortyzacja 2 165,00 2 187,00
1,0%
2 207,00
0,9%
Aktywa 220 277,00 221 748,00
0,7%
234 908,00
5,9%
Kapitał własny 174 420,00 172 523,00
-1,1%
172 700,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,08 33,70
-1,1%
33,74
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,08
-26,9%
0,04
-55,7%