Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 20:22
kontakt
TELESTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 606,00 1 467,00
142,1%
1 716,00
17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -271,00 159,00
---
99,00
-37,7%
Zysk (strata) brutto -275,00 159,00
---
105,00
-34,0%
Zysk (strata) netto -272,00 64,00
---
145,00
126,6%
Amortyzacja 0,00 655,00
---
0,00
---
Aktywa 7 316,00 7 474,00
2,2%
7 484,00
0,1%
Kapitał własny 5 037,00 5 101,00
1,3%
5 246,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,07 3,11
1,3%
3,20
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 0,04
---
0,09
125,6%