Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 06:57
kontakt
ERS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -86,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) brutto -101,00 -86,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) netto -101,00 -86,00
---
-29,00
---
Amortyzacja 0,00 10,00
---
0,00
---
Aktywa 3 838,00 541,00
-85,9%
515,00
-4,8%
Kapitał własny 213,00 -2 644,00
---
-2 677,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,61
---
-0,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,01
---