Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:31
kontakt
PREFABET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 482,00 369,00
-23,4%
248,00
-32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -81,00 -238,00
---
-1 489,00
---
Zysk (strata) brutto -81,00 -238,00
---
-1 489,00
---
Zysk (strata) netto -81,00 -238,00
---
-1 489,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 436,00 18 274,00
-0,9%
16 818,00
-8,0%
Kapitał własny -13 159,00 -13 397,00
---
-14 886,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -15,01 -15,28
---
-16,98
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,27
---
-1,70
---