Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 23:44
kontakt
ENELMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 128 495,00 116 588,00
-9,3%
115 137,00
-1,2%
119 909,00
4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 688,00 1 644,00
---
-4 724,00
---
-10 395,00
---
Zysk (strata) brutto 2 090,00 749,00
-64,2%
-7 979,00
---
-13 147,00
---
Zysk (strata) netto 752,00 -24,00
---
-7 017,00
---
-12 140,00
---
Amortyzacja 14 254,00 14 547,00
2,1%
15 015,00
3,2%
15 054,00
0,3%
Aktywa 403 908,00 465 612,00
15,3%
473 406,00
1,7%
455 886,00
-3,7%
Kapitał własny 96 785,00 175 502,00
81,3%
168 485,00
-4,0%
156 345,00
-7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,11 6,21
51,1%
5,96
-4,0%
5,53
-7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
-0,25
---
-0,43
---