Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:42
kontakt
TAXNET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 371,00 2 384,00
0,5%
2 612,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142,00 -133,00
---
169,00
---
Zysk (strata) brutto 125,00 -140,00
---
157,00
---
Zysk (strata) netto 96,00 -127,00
---
68,00
---
Amortyzacja 98,00 102,00
4,1%
184,00
80,4%
Aktywa 6 611,00 6 560,00
-0,8%
6 388,00
-2,6%
Kapitał własny 4 223,00 4 078,00
-3,4%
4 146,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80 1,74
-3,4%
1,77
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,05
---
0,03
---