Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 01:45
kontakt
AMPLI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 759,00 2 101,00
19,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -117,00 133,00
---
Zysk (strata) brutto -584,00 100,00
---
Zysk (strata) netto -584,00 100,00
---
Amortyzacja 39,00 39,00
0,0%
Aktywa 13 418,00 13 293,00
-0,9%
Kapitał własny -6 239,00 -6 137,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,90 -1,87
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,03
---