Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.23, godz. 00:39
kontakt
AMPLI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 101,00 2 032,00
-3,3%
2 078,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 133,00 93,00
-30,1%
130,00
39,8%
Zysk (strata) brutto 100,00 -304,00
---
132,00
---
Zysk (strata) netto 100,00 -304,00
---
106,00
---
Amortyzacja 39,00 38,00
-2,6%
29,00
-23,7%
Aktywa 13 293,00 13 361,00
0,5%
13 609,00
1,9%
Kapitał własny -6 137,00 -6 442,00
---
-6 337,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,87 -1,96
---
-1,93
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,09
---
0,03
---