Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 08:36
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 322,00 9 015,00
42,6%
10 879,00
20,7%
13 723,00
26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 692,00 2 482,00
46,7%
702,00
-71,7%
3 719,00
429,8%
Zysk (strata) brutto 1 671,00 5 518,00
230,2%
455,00
-91,8%
3 353,00
636,9%
Zysk (strata) netto 1 541,00 5 388,00
249,6%
325,00
-94,0%
3 223,00
891,7%
Amortyzacja 0,00 1 448,00
---
1 944,00
34,3%
2 569,00
32,2%
Aktywa 59 074,00 66 380,00
12,4%
77 654,00
17,0%
83 222,00
7,2%
Kapitał własny 30 544,00 35 932,00
17,6%
36 256,00
0,9%
39 479,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,28 20,33
17,6%
20,52
0,9%
22,34
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,87 3,05
249,7%
0,18
-94,0%
1,82
891,3%