Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 07:39
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 015,00 10 879,00
20,7%
13 723,00
26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 482,00 702,00
-71,7%
3 719,00
429,8%
Zysk (strata) brutto 5 518,00 455,00
-91,8%
3 353,00
636,9%
Zysk (strata) netto 5 388,00 325,00
-94,0%
3 223,00
891,7%
Amortyzacja 1 448,00 1 944,00
34,3%
2 569,00
32,2%
Aktywa 66 380,00 77 654,00
17,0%
83 222,00
7,2%
Kapitał własny 35 932,00 36 256,00
0,9%
39 479,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,03 2,05
0,9%
2,23
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,02
-94,1%
0,18
911,1%