Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 16:20
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 879,00 13 723,00
26,1%
12 419,00
-9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 702,00 3 719,00
429,8%
5 615,00
51,0%
Zysk (strata) brutto 455,00 3 353,00
636,9%
5 944,00
77,3%
Zysk (strata) netto 325,00 3 223,00
891,7%
5 814,00
80,4%
Amortyzacja 1 944,00 2 569,00
32,2%
2 941,00
14,5%
Aktywa 77 654,00 82 085,00
5,7%
85 003,00
3,6%
Kapitał własny 36 256,00 35 662,00
-1,6%
41 424,00
16,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,05 2,02
-1,7%
2,34
16,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,18
911,1%
0,33
80,8%