Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 08:24
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154 546,00 142 705,00
-7,7%
177 951,00
24,7%
180 290,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 171,00 6 192,00
95,3%
2 017,00
-67,4%
3 442,00
70,6%
Zysk (strata) brutto 1 656,00 6 178,00
273,1%
1 973,00
-68,1%
2 902,00
47,1%
Zysk (strata) netto 950,00 4 943,00
420,3%
1 506,00
-69,5%
2 316,00
53,8%
Amortyzacja 1 146,00 1 200,00
4,7%
1 253,00
4,4%
1 274,00
1,7%
Aktywa 268 183,00 272 380,00
1,6%
295 681,00
8,6%
285 203,00
-3,5%
Kapitał własny 77 591,00 82 534,00
6,4%
84 040,00
1,8%
85 126,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,04 5,37
6,4%
5,46
1,8%
5,53
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,32
417,7%
0,10
-69,5%
0,15
54,1%