Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:11
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 177 951,00 180 290,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 017,00 3 441,00
70,6%
Zysk (strata) brutto 1 973,00 2 901,00
47,0%
Zysk (strata) netto 1 506,00 2 316,00
53,8%
Amortyzacja 1 253,00 1 274,00
1,7%
Aktywa 295 681,00 285 203,00
-3,5%
Kapitał własny 84 040,00 85 126,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,46 5,53
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,15
54,1%