Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:30
kontakt
ESOTIQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 801,00 37 801,00
0,0%
39 322,00
4,0%
50 883,00
29,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -511,00 -511,00
---
3 792,00
---
4 736,00
24,9%
Zysk (strata) brutto -692,00 -692,00
---
3 096,00
---
1 495,00
-51,7%
Zysk (strata) netto -706,00 -706,00
---
2 452,00
---
1 296,00
-47,1%
Amortyzacja 3 206,00 3 206,00
0,0%
3 337,00
4,1%
3 617,00
8,4%
Aktywa 135 910,00 135 910,00
0,0%
129 647,00
-4,6%
135 995,00
4,9%
Kapitał własny 50 905,00 50 905,00
0,0%
53 357,00
4,8%
54 628,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,79 22,79
0,0%
23,89
4,8%
24,46
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,32
---
1,10
---
0,58
-47,2%